Judo

Även om Judo betyder ”Den mjuka vägen” på japanska är det knappast någon mjuk och ”mesig” sport. Däremot förekommer varken sparkar och slag utan man ska försöka vinna en match genom låsningar, kast och fasthållningar. Namnet passar mycket väl utifrån att alla regler är utformade för att utövarna inte ska behöva bli skadad – eller att risken för skador minimeras. För att göra sporten något mer attraktiv har däremot en regel införts i efterhand om att personer som är för inaktiva kan få varningar under en match.

Judo

En match vinns genom poäng vilket sker genom exempelvis kast eller låsningar. Skulle det visa sig att de tävlande har lika många poäng när en match är slut genomförs ”Golden Score”. Det betyder att nästa person som får poäng vinner matchen. Om ingen får något poäng inom denna förlängning kommer domarna att överlägga och avgöra vem som bör vinna match. Eftersom det är tre domare som röstar blir det alltid en vinnare utsedd.

Träning

Judo är en av de sporter som ingår i samlingsnamnet för ett flertal kampsporter d.v.s. Budo. De vanligaste kampsporterna som ingår är Judo, Karate, Kendo och Aikido. Andra delar inom Budo innehåller även äldre kampsporter där man får använda mindre redskap. Men överlag handlar Budoidrotten om att kampen ska stå mellan två personer helt utan vapen.

En sak som är lik inom alla grenar inom Budo är graderingarna. Alla som börjar med någon av sporterna börjar med ett bälte i en viss färg. Detta markerar utövarens kompetens inom sporten. Ju duktigare man blir desto mer kan man stiga i graderna och får även möjligheten att ändra färg på bältet.