Sport på skoltid

Det finns tre vägar att gå för den som vill utöva sin sport på skoltid. Riksidrottsgymnasiet ger mest möjlighet till utveckling men samtidigt är det även svårast att komma in där. För de som inte kommer in finns möjligheten kvar genom nationell idrottsutbildning och Lokal Idrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasium

KampsportRiksidrottsgymnasiet (RIG) är beläget i Lindesberg och är till för de judoutövare som verkligen tar sin sport på allvar. Det är den största utbildningen för ungdomar inom denna sport och vänder sig till de som siktar på att ta sig in i landslaget eller tävla på elitnivå internationellt. För att komma in på skolan krävs riktigt bra tävlingsresultat så bara att få komma in är inte speciellt enkelt. Väl inne på programmet får eleverna bland annat läsa 700p specialidrott och utbildningen kan läggas upp på tre eller fyra år.

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning (NIU) består av 400-500 poäng inom specialidrott och även här är det elever som söks som har fokus på att få tävla i judo på elitnivå i framtiden. Alla som vill kan söka till en NIU-utbildning men det krävs att hemkommunen har ett avtal med en NIU-skolans kommun för att eleven ska kunna få inackorderingsbidrag. Den som däremot är beredd att finansiera boendet på annan ort på egen hand behöver inte oroa sig för om detta avtal finns eller inte.

Lokal idrottsutbildning

Med lokal idrottsutbildning (LIU) menas att idrotten utövas som specialidrott inom den gymnasieinriktning man har valt. Det är möjligt att på detta sätt läsa 200p specialidrott. Däremot är inte denna utbildning, i motsats mot RIG och NIU, kvalitetssäkrad av Svenska Judoförbundet.

Träning